22/06/2024

Over ons

Welkom

Welkom bij Stichting Alabraar

In 2018 richtte een groep ambitieuze Eindhovense moslims Stichting Alabraar op. Al Abraar is een Arabisch woord dat in het Nederlands rechtvaardige betekent. Onze jonge stichting verricht onder meer activiteiten op het gebied van educatie, welzijn, humanitaire dienstverlening en maatschappelijke participatie.

Stichting Alabraar is een Nut Beogende Instelling (ANBI). Een  ANBI heeft geen winstoogmerk. Stichting Alabraar functioneert dan ook volledig op de krachten en inzet van vrijwilligers. Het bestuur is onbezoldigd. De stichting is afhankelijk van (Nederlandse) subsidies en donaties, zoals bijvoorbeeld schenkingen, erfstellingen en legaten. Wil je meer over ons beloningsbeleid, onze missie en onze visie weten?

Ons Bestuur

Het bestuur bestaat uit

Farid El Moussaui

Voorzitter

Mohamed Suleyman

Secretaris/ penningmeester

Elamin Abubakr

Lid

Mohamed Kuhi

Lid

Dastan Aziz

Lid

Mohammed Houiyat

Lid

Versterk jij ons?

Mail ons je cv

Beleidsplan en jaarverslag

Aangezien Stichting Alabraar vanaf januari 2019 officieel gestart is met het ontplooien van activiteiten, was het eerste jaarverslag en de eerste jaarrekening medio 2020 op onze website verschijnen. Ben je geïnteresseerd in ons beleidsplan of jaarverslag, klik hieronder voor meer informatie.

Waar kun je ons vinden?

De meeste activiteiten van Stichting Alabraar worden vanuit het culturele centrum Al-Fourqaan in Eindhoven ontplooit. Dit gebouw, gelegen aan de Otterstraat, is bij veel Eindhovenaren bekend als gebedshuis. Wat velen echter niet weten, is dat een moskee gebouw -naast een religieuze functie- ook een belangrijke plek vervult op educatief, sociaal en maatschappelijk gebied. Het is de plek waar moslims samenkomen om te bidden maar ook om onderlinge banden te versterken en informatie met elkaar te delen. Ook niet-moslims zijn van harte welkom bij Al-Fourqaan. 

Wat doet Stichting Alabraar?

Sociale omgang bevorderen.

Saamhorigheid bevorderen.

Culturele verschillen overbruggen.

Informatievoorziening.

Gezondheid begeleiding.

Discussiebijeenkomsten.

Religieuze educatie.

Maatschappelijke projecten.

Humanitaire hulp.

Door middel van het bieden van diensten en het organiseren van activiteiten wil Stichting Alabraar sociale omgang en saamhorigheid binnen de Eindhovense islamitische gemeenschap bevorder en culturele verschillen overbruggen. Er komen wekelijks bezoekers van tientallen verschillende nationaliteiten bij het culturele centrum Al-Fourqaan. Er is binnen deze uiteenlopende groep behoefte aan informatievoorziening en begeleiding op het gebied van gezondheid, maatschappelijke participatie en religie.

Lees verder

Voorbeelden van activiteiten die Stichting Alabraar in dit kader organiseert zijn discussiebijeenkomsten, (religieuze) educatie, gezondheidsvoorlichtingen en diverse maatschappelijke projecten op het gebied van sport, scholing en werkgelegenheid. Het bieden van humanitaire hulp aan hulpbehoevenden is tevens een kerndoel van de stichting. Dit doen we onder meer middels het verstrekken van voedselpakketten en kleding en het bieden van welzijnszorg aan kwetsbare groepen zoals weeskinderen, immigranten en vluchtelingen.

Daarnaast legt de stichting contacten met andere (religieuze) gemeenschappen, (lokale) overheden en media. Op deze manier wil stichting Alabraar onder meer een bijdrage te leveren aan de sociale interactie tussen moslims en niet-moslims. Dit doet de stichting bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en voorlichtingen.

Interesse om in contact te komen met Stichting Alabraar?

Indien je als individu of organisatie enthousiast bent geworden over het werk van Stichting Alabraar en hier een bijdrage aan wilt leveren (bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk, een samenwerking of donaties) kun je met ons in contact komen.

Aanschaf nieuwe tafels en stoelen​

Maandelijkse open donatie

Iftar maaltijden

Fidyah

Zakaat al-Fitr

Zakaat al-Maal

Eenmalige open donatie

Vervangen kozijnen en deuren

Vervangen alarmsysteem​

Groot onderhoud en certificering electra​