23/07/2024

ANBI

ANBI-status

Algemeen

Statutaire naam:
RSIN/ fiscaal nummer:
ANBI-status:
Stichting Alabraar
859060974
Ja
Statutaire naam: Stichting Alabraar
RSIN/ fiscaal nummer: 859060974
ANBI-status: Ja

Contact gegevens

Telefoonnummer:
E-mailadres:
Website:
Postadres/bezoekersadres:

IBAN:
040-2461404
info@alabraar.nl
www.alabraar.nl
Otterstraat 2
5622 AL te Eindhoven
NL02 INGB 0009 2680 43
Telefoonnummer: 040-2461404
E-mailadres: info@alabraar.nl
Website: www.alabraar.nl
Postadres/bezoekersadres:
Otterstraat 2
5622 AL te Eindhoven
IBAN: NL02 INGB 0009 2680 43

Doelstelling

Missie

De missie van Stichting Alabraar is het bieden van diverse diensten op het gebied van religie, cultuur, educatie, sociaal-maatschappelijke participatie, humanitaire hulpverlening en welzijn aan de Eindhovense (moslim-)gemeenschap. Onze stichting beoogt deze activiteiten zowel op plaatselijk en regionaal als -indien mogelijk en gewenst- op nationaal niveau te verrichten.

Visie

Stichting Alabraar heeft een duidelijke visie. We willen als stichting een belangrijke maatschappelijke rol vervullen. Maatschappelijke problemen moeten samen worden aangepakt, het liefst nog vóórdat ze überhaupt ontstaan. In samenwerking met andere organisaties en individuen wil Stichting Alabraar een brug slaan tussen mensen van verschillende afkomst en religies, om een breed publiek in Eindhoven en omgeving van dienst te kunnen zijn

Verslaglegging

Bestuur

Farid El Moussaui (voorzitter)
Mohamed Suleyman (secretaris/ penningmeester)
Elamin Abubakr (lid)
Mohamed Kuhi (lid)
Dastan Aziz (lid)
Mohammed Houiyat (lid)

Beloningsbeleid

Een ANBI heeft geen winstoogmerk. Stichting Alabraar functioneert dan ook volledig op de krachten en inzet van vrijwilligers. Het bestuur is onbezoldigd. Zij hebben slechts recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie redelijkerwijs gemaakte kosten na het overleggen van betalingsbewijzen. Hetzelfde geldt voor door vrijwilligers gemaakt kosten. 

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden in het kader van de verwezenlijking van onze doelen (die je hierboven kunt lezen). Ieder jaar zorgt het bestuur ervoor dat binnen zes maanden na afloop van het boekjaar (dit is bij Stichting Alabraar gelijk aan het kalenderjaar) een jaarrekening van de stichting wordt opgemaakt. De jaarrekeningen zullen ook op onze website gepubliceerd worden.

Aanschaf nieuwe tafels en stoelen​

Maandelijkse open donatie

Iftar maaltijden

Fidyah

Zakaat al-Fitr

Zakaat al-Maal

Eenmalige open donatie

Vervangen kozijnen en deuren

Vervangen alarmsysteem​

Groot onderhoud en certificering electra​